آهنگ پیشواز و کد آهنگ پیشواز

 

ارسال کد آهنگ از خط ایرانسل به ۷۵۷۵

٣٣١٢۵٩۴ چراغا را خاموش کن
٣٣١٢۵٩۵ دلیل بودن
٣٣١٢۵٩۶ دلم گفت
٣٣١٢۵٩٧ دیگه مشکی نمی پوشم
٣٣١٢۵٩٨ دروغ گفت
٣٣١٢۵٩٩ حق با تو بود
٣٣١٢۶٠٠ جان دل.بندری
٣٣١٢۶٠١ خرابم نکن
٣٣١٢۶٠٢ خوب و بد
٣٣١٢۶٠٣ سرت سلامت

 

/ 0 نظر / 32 بازدید